Wstecz      Dalej

 

 

             Spis treści:

  1. Detektory cząstek elementarnych.

  2. Detektory gazowe.

  3. Straty energii cząstki na jonizację ośrodka.

  4. Dryf i dyfuzja w gazach.

  5. Wzmocnienie gazowe w licznikach jonizacyjnych.

  6. Opis przeprowadzonego doświadczenia:

    6.1 Budowa układu doświadczalnego.

    6.2 Przebieg pomiarów.

    6.3 Otrzymane wyniki, ich interpretacja oraz porównanie z wynikami otrzymanymi przez inne grupy badawcze

  1. Słowniczek pojęć.

  2. Bibliografia.

  3. Wykaz rysunków.

        Autorem strony jest

          Marek Wernicki

          październik 2004