Wyznaczanie prędkości dryfu elektronów w gazach – prezentacja doświadczenia II Pracowni Fizycznej.