Time-stamp: "2010-11-23 21:15:35 gokieli"

Warsaw High Energy Physics Group - staff and students

Please see notes at the end of this document

Name Affil. Phone: 22-55-##.### Other phones Office nb. E-mail address Remarks
Marek ADAMUS NCBJ 32.231 - 111 -
Antoni ADUSZKIEWICZ UW - - - -
Barbara BADELEK UW 32.810 - 4.10 October-January: usually in Uppsala; August-September: usually in CERN
Marcin BERLOWSKI NCBJ 32.188 - 121(GG) -
Helena BIALKOWSKA NCBJ 32.234 - 112 -
Michal BLUJ NCBJ 32.233 - 106 -
Bozena BOIMSKA NCBJ 32.268 - 9 -
Grzegorz BRONA UW 32.820 - 4.20
Karol BUNKOWSKI UW - - - Presently in CERN
Jacek CIBOROWSKI UW 32.807 - 4.07 -
Mikolaj CWIOK UW - - - -
Henryk CZYRKOWSKI UW 32.601 - 2.01 -
Ryszard DABROWSKI UW 32.602 - 2.02 -
Andrzej DELOFF NCBJ 32.273 - 7 -
Wojciech DOMINIK UW 32.806 - 4.06 -
Krzysztof DOROBA UW 32.809 - 4.09 -
Tomasz FRUBOES NCBJ 32.233 - 106 -
Piotr GAWOR NCBJ 32.285 - 17 -
Maciej GORSKI NCBJ 32.269 22-629.4209 12 -
Grzegorz GRZELAK UW 32.817> - 4.17 -
Katarzyna GRZELAK UW 32.817 - 4.17 -
Julia HOFFMAN NCBJ - - - Presently in CERN
Anna KACZOR UW 32.803 4.03 -
Artur KALINOWSKI UW 32.815 - 4.15 -
Malgorzata KAZANA NCBJ 32.287 - 103 -
Krzysztof KIERZKOWSKI UW 32.545 - 2.01 -
Konrad KLIMASZEWSKI NCBJ 32.164 - 122(GG) -
Marcin KONECKI UW 32.815 - 4.15 -
Katarzyna KOWALIK NCBJ 32.268 - 9 -
Jan KROLIKOWSKI UW 32.802 4.02 -
Andrzej KUPSC NCBJ - - - Presently in Uppsala
Podist KURASHVILI NCBJ 32.273 - 7 -
Justyna LAGODA NCBJ 32.376 - 11 -
Pawel MARCINIEWSKI NCBJ - - - Presently in Uppsala
Tadeusz MARSZAL NCBJ 32.237 - 21 -
Piotr MIJAKOWSKI NCBJ 32.273 - 7 -
Stanislaw MROWCZYNSKI NCBJ 32.207 - 135(GG) -
Krzysztof NAWROCKI NCBJ 32.235 - 104 -
Adam NAWROT NCBJ 32.272 22-621.1527 15 -
Roman NOWAK UW 32.822 - 4.22 -
Wojciech OKLINSKI UW 32.601 - 2.01 -
Wojciech ORPEL UW 32.602 - 2.02
Tomasz PALCZEWSKI NCBJ 32.222 - 8 -
Magdalena POSIADALA UW 32.820 - 4.20 -
Pawel PRZEWLOCKI NCBJ 32.222 - 8 -
Ewa RONDIO NCBJ - - -
Zbigniew SALAPA UW 32-602 - 2.02 -
Andrzej SANDACZ NCBJ 32.207 - 135(GG) -
Teodor SIEMIARCZUK NCBJ 32.118 22-621.9444 137(GG) -
Ewa SKRZYPCZAK UW 32.269 22-629.4209 12 -
Ryszard SOSNOWSKI NCBJ 32.219 22-629.7482 109 -
Joanna STEPANIAK NCBJ 32.188 22-625.6593 121(GG) -
Robert SULEJ NCBJ 32.273 - 7 -
Teresa SWIERCZYNSKA NCBJ 32.265 22-621.2804 20 -
Marek SZCZEKOWSKI NCBJ 32.231 - 111 -
Maria SZEPTYCKA NCBJ 32.232 22-621.6726 106a -
Michal SZLEPER NCBJ 32.233 - 106 -
Piotr TRACZYK NCBJ - - - Presently in CERN
Teresa TYMIENIECKA NCBJ (Z-d P-VII) 32.268 - 9 -
Artur UKLEJA NCBJ 32.220 - 6 -
Wojciech WISLICKI NCBJ 32.164 - 122(GG) -
Andrzej Kajetan WROBLEWSKI UW 32.286 22-621.4771 110 -
Piotr ZALEWSKI NCBJ 32.235 - 104 -
Joanna ZALIPSKA NCBJ 32.376 - 11
Aleksander Filip ZARNECKI UW 32.801 - 4.01 -
ZCiOF secretariat UW 32.803 - 4.03 -
ZFWE secretariat NCBJ 32.265 22-621.2804 20 -
Fax NCBJ 32.265 22-621.2804 20 - -

Please send corrections and remarks to Wojciech Orpel.

Notes:

  1. (NCBJ) denotes employees of the Institute for Nuclear Studies, and (UW) denotes employees of the University of Warsaw. PhD students are treated here like employees. Those without any affiliation are under-graduate students.
  2. The telephone entry code for Poland is 48.
  3. The internal numbers can be dialled directly from the whole University of Warsaw network.
  4. Normally all offices are localised in the small pavilion at 69, Hoza street. Those marked (GG) are at the same address, but in the principal building there. Those marked (P7) are at 7, Pasteura street (about 5 km away).
  5. Please note that our secretariats work 9am-3pm (Monday-Friday).
  6. You may want to consult also the following list of employees and PhD students in nearby institutions:
Back to Warsaw HEP Group page

Last update: