O Zakładzie

Pracownicy, doktoranci i studenci Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych badają oddziaływania najmniejszych składników materii: kwarków i leptonów. Dziedzina ta rozwija się przez ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo dynamicznie; powstał Model Standardowy oddziaływań elementarnych, ukoronowany w ostatnich latach (2012) znalezieniem cząstki Higgsa. Odkryto oscylacje neutrin, zbadano strukturę (częściowo też strukturę spinową) nukleonu. Prowadzone badania wymagają na ogół wiązek cząstek elementarnych bądź bardzo dobrej izolacji od potencjalnego tła, stąd w większości wypadków samo zbieranie danych doświadczalnych ma miejsce w dużych ośrodkach fizycznych takich jak CERN czy FERMILAB, DESY, GSI czy też J-PARK. W Warszawie przygotowujemy aparaturę doświadczalną i prowadzimy analizę danych. Mamy istotny dorobek w konstrukcji detektorów, które przyczyniły się do poważnych odkryć fizycznych. Rozwój technik komputerowych pozwala aktywnie uczestniczyć prawie we wszystkich fazach eksperymentu bezpośrednio z ośrodka warszawskiego. Zakład bierze udział w wielu eksperymentach dużych (jak CMS), średnich (COMPASS, MINOS+, T2K, NA61/SHINE) i małych (jak QUEST ). Wiedza w tych badaniach zdobyta jest wykorzystana w wielu dziedzinach.