Fizyka cząstek dla każdego

O cząstkach elementarnie ] [ Akceleratory przyszłości ] Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]

Akceleratory w XXI w. ] LHC - mały Wielki Wybuch ]


Narzędzia badawcze

Nowe cząstki można wytworzyć zderzając rozpędzone do olbrzymich energii elektrony lub protony.
Do rozpędzania służą akceleratory. Produkty zderzenia są rejestrowane przez detektory.
Niektóre cząstki żyją tak krótko (<10-23 s), że o ich istnieniu można się  dowiedzieć jedynie badając bardziej stabilne cząstki powstałe w wyniku ich rozpadu.

Akceleratory

We współczesnych akceleratorach cząstki naładowane przyśpieszane są na zboczu biegnącej fali elektromagnetycznej podobnie jak deska surfingowa na fali morskiej. Fala ta wytwarzana jest we wnękach rezonansowych.
Aby te same wnęki wykorzystać wiele razy można przyśpieszać cząstki wzdłuż orbity zamkniętej.
Tory cząstek zakrzywiane są wtedy za pomocą magnesów.
Do badań można też wykorzystać promieniowanie kosmiczne docierające do Ziemi.


O cząstkach elementarnie ] [ Akceleratory przyszłości ] Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]

Akceleratory w XXI w. ] LHC - mały Wielki Wybuch ]


Opracowanie merytoryczne G.Wrochna, prezentacja T.Lach