Fizyka cząstek dla każdego

O cząstkach elementarnie ] Akceleratory przyszłości ] [ Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]

Rodzaje detektorów ] Identyfikacja i pomiar ] Osiągnąć niemożliwe ] Przykłady detektorów ]


Detekcja cząstek elementarnych

  • Jak zobaczyć pojedyńczą cząstkę ?

  • Jak rozpoznać co to za cząstka ?

  • Jak zmierzyć jej pęd, energię, masę itp. ?

  • Jak dostrzec cząstkę zyjącą <10-20 s ?

  • Jak zmierzyć czas życia >1030 lat ?

  • Jak zmierzyć strumień neutrin przelatujących przez Ziemię bez żadnego oddziaływania ?

  • Jak zaobserwować kwarki i gluony, które nie mogą istnieć 
    samodzielnie ?

  • Jak odkryć nową cząstkę ?


O cząstkach elementarnie ] Akceleratory przyszłości ] [ Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]

Rodzaje detektorów ] Identyfikacja i pomiar ] Osiągnąć niemożliwe ] Przykłady detektorów ]


Opracowanie merytoryczne G.Wrochna, prezentacja T.Lach