Fizyka cząstek dla każdego

[ O cząstkach elementarnie ] Akceleratory przyszłości ] Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]

Atom i pierwiastki ] Cząstki elementarne ] Oddziaływania ] Czego nie wiemy ? ]


Oznaczenia i jednostki

105 = jedynka i pięć zer = 100 000
10-5 = jedynka na piątym miejscu po przecinku = 0.00001
kilo k 103 mili m 10-3
mega M 106 mikro μ 10-6
giga G 109 nano n 10-9
tera T 1012 piko p 10-12
peta P 1015 femto f 10-15

W fizyce cząstek ładunek wyrażamy przyjmując za jednostkę wartość ładunku elektronu.
e = 1.6* 10-19C
Jednostką energii jest elektronowolt = 1 eV = 1.6 *10-19 J
1 eV równy jest energii elektronu przyśpieszonego przez różnicę potencjałów 1 V.
Masę cząstek m wyraża się w gigaelektronowoltach (GeV) podając równoważną jej energię E=mc2 
1 GeV/c2 = 1.8 * 10-27 kg
 


[ O cząstkach elementarnie ] Akceleratory przyszłości ] Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]

Atom i pierwiastki ] Cząstki elementarne ] Oddziaływania ] Czego nie wiemy ? ]


Opracowanie merytoryczne G.Wrochna, prezentacja T.Lach