Fizyka cząstek dla każdego

O cząstkach elementarnie ] Akceleratory przyszłości ] Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]


  • Jak zbudowana jest materia na najbardziej podstawowym poziomie?
  • Jakie są jest elementarne składniki?
  • Jakie fundamentalne prawa nimi rządzą?
  • Skąd biorą się prawa fizyki, o których uczymy się w szkole?
Na te i podobne pytania próbuje odpowiedzieć fizyka cząstek elementarnych.

Bez niej nie sposób zrozumieć struktury jądra atomowego, ewolucji gwiazd czy wczesnych etapów rozwoju Wszechświata. Od czasu odkrycia promieniotwórczości przez Marię i Piotra Curie zarówno teoretycy jak i eksperymentatorzy tej dziedziny regularnie co kilka lat goszczą w Sztokholmie odbierając kolejne nagrody Nobla.

Najbliższe lata zapowiadają się szczególnie obiecująco ze względu na olbrzymi potencjał odkrywczy konstruowanego obecnie w Genewie akceleratora LHC. Polscy fizycy aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu eksperymentów na LHC.

Możliwość bezpośredniego udziału w tych pasjonujących badaniach daje olbrzymią satysfakcję. Nie byłaby ona jednak pełna, gdyby nie można było dzielić się nią z innymi. Tymczasem na polskim rynku praktycznie nie ma książek popularnonaukowych z tej dziedziny (jedyna pozycja ,,Kosmiczna cebula'' F. Close'a wydana 1989 r. jest już dość przestarzała), rzadko można znaleźć artykuły w popularnych pismach.

Aby choć częściowo wypełnić tę lukę przygotowaliśmy te strony. Prezentujemy na nich najbardziej podstawowe informacje o cząstkach elementarnych i ich odziaływaniach. Staramy się też odpowiedzieć na pytanie ,,skąd to wszystko wiemy''. Prezentujemy po krótce różne techniki detekcyjne oraz najnowsze eksperymenty.

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, prosimy o zadawanie pytań. Tych, którzy chcieliby badanie fundamentalnych praw fizyki uczynić przygodą swego życia, zapraszamy do studiowania fizyki i do aktywnego włączenia się w przygotowanie eksperymentów LHC.

Nauczycielom i popularyzatorom fizyki polecamy materiał przygotowany w postaci transparencji w formacie PDF. Zachęcamy do ich użycia, prosimy o komentarze i sugestie.


O cząstkach elementarnie ] Akceleratory przyszłości ] Detekcja cząstek ] CMS ] Co z tego mamy ? ]


Opracowanie merytoryczne G.Wrochna, prezentacja T.Lach