Badania

Pracownicy Zakładu prowadzą badania w ramach następujących grup badawczych:

 

  • Eksperyment CMS przy LHC — udział w zbieraniu i analizie danych ze zderzeń hadronów w akceleratorze LHC w CERN
  • Grupa Neutrinowa — udział w badaniach neutrin w ramach wielu międzynarodowych eksperymentów
  • Eksperyment NA61/SHINE — badania skupiają się wokół zderzeń ciężkich jonów przy akceleratorze SPS w laboratorium CERN.
  • Eksperyment MPD przy akceleratorze NICA — Mutli-Purpose Detector jest budowany przy obecnie powstającym zderzaczu ciężkich jonów NICA w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).
  • COMPASS —  badania nad tzw. zagadką spinu nukleonu
  • Pi Of the Sky — ciągłe obserwacje nocnego nieba z wysoką rozdzielczością czasową
  • ILC/CLIC — praca nad projektami przyszłych zderzaczy cząstek
  • ZEUS — analiza dostepnych danych z pomiarów głęboko nieelastycznego rozpraszania elektron-proton
  • QUEST — badanie spinowych korelacji kwantowych relatywistycznych par elektronów