Eksperyment CMS przy akceleratorze LHC

Eksperyment CMS

Detektor Compact Muon Solenoid (CMS) zbudowany jest przez międzynarodową współpracę o tej samej nazwie w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Polscy fizycy biorą aktywny udział we współpracy CMS od 1991 roku czyli od momentu jej powstania. Warszawska grupa eksperymentu CMS tworzona jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Politechnikę Warszawską. Grupa odpowiedzialna jest za projekt, konstrukcje i utrzymanie w ruchu mionowego układu wyzwalającego działającego w oparciu o komory mionowe RPC (RPC TRIGGER). Obecnie zespół pracuje nad modyfikacją tego układu. Grupa zajmuje się również analizą procesów rozpadu bozonu Higgsa na dwa leptony tau (ℎ→??) oraz procesami rozpraszania pp pod małymi kątami. Obecnie w skład grupy wchodzi 12 fizyków, 6 studentów i doktorantów oraz kilku inżynierów.