Eksperyment COMPASS przy akceleratorze SPS

COMPASS jest eksperymentem fizyki wysokich energii przy akceleratorze „Super Proton Synchrotron (SPS)” w CERN. poświęconym badaniu struktury spinowej nukleonu. Od wielu lat stoimy wobec tzw. zagadki spinu nukleonu: okazuje się, że spin kwarków i gluonów nie składa się na spin protonu, a wyjaśnienia tego faktu szuka się tak na gruncie doświadczalnym jak i teoretycznym.