Ćwiczenia w grupach badawczych

W ramach studiów II stopnia specjalizacji „Fizyka Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych” kształcenie odbywa się także poprzez bezpośredni  udział studentów w działalności grup badawczych Zakładu. Ćwiczenia w grupach badawczych mogą być rozliczone w ramach Pracowni fizycznej II stopnia lub w ramach Pracowni Specjalistycznej Fizyka Cząstek Elementarnych.

Poniższa lista dostępnych tematów ćwiczeń ma charakter orientacyjny. Szczegóły ćwiczenia są każdorazowo ustalane z prowadzącym i ewoluują w miarę postępu prac badawczych prowadzonych w Zakładzie.

 

IDTematOpiekun
1Badanie wydajności nowego algorytmu rekonstrukcji pędu poprzecznego mionów w układzie wyzwalania eksperymentu CMSdr hab. Marcin Konecki, prof. ucz.
email: Marcin.Konecki@fuw.edu.pl
2Jaki wpływ mogą mieć neutrina sterylne na obserwacje w eksperymentach neutrinowych ?dr hab. Katarzyna Grzelak
email: Katarzyna.Grzelak@fuw.edu.pl
4Poszukiwanie przypadków z produkcją cząstek ciemnej materii w przyszłych akceleratorach ILC i CLICprof. dr hab Aleksander Filip Żarnecki
email: zarnecki@fuw.edu.pl
5Badanie sygnatur przejścia fazowego silnie oddziałującej materii i ewolucji zderzeń jądrowych przy energiach relatywistycznych za pomocą modeli statystycznychdr Magdalena Kuich
e-mail: mkuich@fuw.edu.pl
6Analiza danych zebranych przez detektor czasu przelotu w eksperymencie NA61/SHINE w CERNprof. dr hab. Wojciech Dominik
email: dominik@fuw.edu.pl
7Badanie charakterystyk detektorów gazowychdr Magdalena Kuich
e-mail: mkuich@fuw.edu.pl
8Pomiar radioaktywnosci naturalnej i promieniowania kosmicznego za pomoca detektora Cosmic Watchdr Magdalena Kuich
e-mail: mkuich@fuw.edu.pl
9Testy gazowych liczników proporcjonalnych dla studenckiego obserwatorium promieniowania kosmicznegodr hab. Grzegorz Grzelak
email: grzelak@fuw.edu.pl
10Badanie oddziaływań neutrin i antyneutrin w w największym na świecie wodnym detektorze Super-KamiokandeMagdalena Posiadała-Zezula
email: mposiada@fuw.edu.pl
11Analiza sygnału radiowego i poszukiwanie przypadków w danych z eksperymentu GRAND, badającego promieniowanie kosmiczne najwyższych energiiLech Wiktor Piotrowski
email: Lech-Wiktor.Piotrowski@fuw.edu.pl
12Parametryzacja sygnału radiowego pochodzącego od promieniowania kosmicznego najwyższych energii w eksperymencie GRANDLech Wiktor Piotrowski
email: Lech-Wiktor.Piotrowski@fuw.edu.pl
13Analiza bardzo szybkich zjawisk optycznych na powierzchni i w atmosferze ziemskiej obserwowanych z orbity przez eksperyment Mini-EUSOLech Wiktor Piotrowski
email: Lech-Wiktor.Piotrowski@fuw.edu.pl