Ćwiczenia w grupach badawczych

W ramach studiów II stopnia specjalizacji „Fizyka Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych” kształcenie odbywa się także poprzez bezpośredni  udział studentów w działalności grup badawczych Zakładu. Ćwiczenia w grupach badawczych powinny być realizowane w ramach Specjalistycznego laboratorium fizycznego fizyki cząstek elementarnych, w przypadku studentów zainteresowanych specjalizacją mogą być także rozliczone w ramach Pracowni fizycznej II stopnia.

Poniższa lista dostępnych tematów ćwiczeń ma charakter orientacyjny. Szczegóły ćwiczenia są każdorazowo ustalane z prowadzącym i ewoluują w miarę postępu prac badawczych prowadzonych w Zakładzie.

IDTematOpiekun
1Badanie wydajności nowego algorytmu rekonstrukcji pędu poprzecznego mionów w układzie wyzwalania eksperymentu CMSdr hab. Marcin Konecki, prof. ucz.
email: Marcin.Konecki@fuw.edu.pl
2Jaki wpływ mogą mieć neutrina sterylne na obserwacje w eksperymentach neutrinowych ?dr hab. Katarzyna Grzelak
email: Katarzyna.Grzelak@fuw.edu.pl
6Analiza danych zebranych przez detektor czasu przelotu w eksperymencie NA61/SHINE w CERNprof. dr hab. Wojciech Dominik
email: dominik@fuw.edu.pl
8Pomiar radioaktywnosci naturalnej i promieniowania kosmicznego za pomoca detektora Cosmic Watchprof. dr hab. Krzysztof Doroba
email: krzysztof.doroba@fuw.edu.pl
9Testy gazowych liczników proporcjonalnych dla studenckiego obserwatorium promieniowania kosmicznegodr hab. Grzegorz Grzelak
email: grzelak@fuw.edu.pl
11Analiza sygnału radiowego i poszukiwanie przypadków w danych z eksperymentu GRAND, badającego promieniowanie kosmiczne najwyższych energiiLech Wiktor Piotrowski
email: Lech-Wiktor.Piotrowski@fuw.edu.pl
12Parametryzacja sygnału radiowego pochodzącego od promieniowania kosmicznego najwyższych energii w eksperymencie GRANDLech Wiktor Piotrowski
email: Lech-Wiktor.Piotrowski@fuw.edu.pl
13Analiza bardzo szybkich zjawisk optycznych na powierzchni i w atmosferze ziemskiej obserwowanych z orbity przez eksperyment Mini-EUSOLech Wiktor Piotrowski
email: Lech-Wiktor.Piotrowski@fuw.edu.pl
14Poszukiwanie w danych z detektora Compact Muon Solenoid (CMS) dowodu na łamanie zasady zachowania liczby leptonowej (CLFV)prof. dr hab. Krzysztof Doroba
email: krzysztof.doroba@fuw.edu.pl
15Analiza wyników symulacji kalorymetru elektromagnetycznego dla eksperymentu LUXEdr hab. Grzegorz Grzelak
email: grzelak@fuw.edu.pl
16Badanie oscylacji neutrin atmosferycznych w eksperymencie Super-Kamiokande.Magdalena Posiadała-Zezula
email: mposiada@fuw.edu.pl
17Badanie oscylacji neutrin akceleratorowych w eksperymencie Tokai-to-Kamioka (T2K).Magdalena Posiadała-Zezula
email: mposiada@fuw.edu.pl
18Badanie w danych z detektora Compact Muon Solenoid (CMS) stosunków produkcji rezonansów η , ρ , ω , ϕ , J/ψprof. dr hab. Krzysztof Doroba
email: krzysztof.doroba@fuw.edu.pl