ILC/CLIC

ILC jest projektem nowego akceleratora liniowego elektron-pozyton, opartego na technologii nadprzewodzących wnęk przyspieszających. W pracach nad ILC uczestniczą wspólnie fizycy z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, we współpracy z fizykami z innych instytucji. Tematem prowadzonych badan są: lekki i ciężki bozon Higgsa, rzadkie rozpady kwarku t, zderzenia foton-foton.

CLIC jest międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu stworzenie zderzacza elektro-pozyton przy energiach rzędu TeV.