Eksperyment MPD przy akceleratorze NICA

Eksperyment MPD przy akceleratorze NICA

Mutli-Purpose Detector jest budowany przy obecnie powstającym zderzaczu ciężkich jonów NICA w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Uruchomienie układu detekcyjnego MPD jest planowane już w połowie 2021 roku, a pierwsze dane fizyczne zderzeń ciężkich jonów będą zbierane na począteku 2023 roku. Eksperyment MPD będzie badał zderzenia ciężkich jonów przy energiach relatywistycznych, co pozwoli osiągać największą gęstość materii barionowej (kilkakrotnie większą niż przy LHC) podczas reakcji jądrowej i badać zjawiska związane z transformacją materii między stanem jądrowym (związanym) a plazmą kwarkowo-gluonową.

Grupa badawcza z Instytutu Fizyki Doświadczalnej aktywnie uczestniczy we współpracy MPD, współtworząc układ detekcyjny, a także narzędzia do kalibracji i analizy danych
eksperymentalnych. Udział zespołu IFD w projekcie MPD umożliwia studentom Wydziału Fizyki odbywanie staży i praktyk w ramach projektów MPD, BM@N i NICA w ZIBJ w Dubnej.

Main


http://nica.jinr.ru/
http://students.jinr.ru/en