Program specjalizacji

Od studentów II stopnia specjalności fizyka jądrowa i cząstek elementarnych wybierających tematykę fizyki cząstek elementarnych oczekujemy, niezależnie od ogólnych wymagań ujętych w programie studiów, zaliczenia następujących przedmiotów:

  1. Wykładu specjalizacyjnego:
  2. Ćwiczeń w grupach badawczych (przed wyborem tematyki pracy magisterskiej):
  3. Przynajmniej dwóch semestrów Seminarium „Fizyka wysokich energii”