Informacje dla kandydatów

Warunkiem przyjęcia na specjalizacje: „Fizyka Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych” jest zgromadzenie wymaganej przez Dziekana liczby punktów zaliczeniowych, w szczególności z następujących przedmiotów:

 • Mechanika kwantowa I
 • Elektrodynamika
 • II Pracownia fizyczna (a+b)
 • Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych

Podania o przyjęcie na specjalizacje należy składać w sekretariacie Zakładu. Do podania należy dołączyć spis uzyskanych w czasie studiów ocen, którymi kandydat chciałby się pochwalić.

Literatura wprowadzająca do fizyki cząstek elementarnych

Literatura po polsku

 • Donald H. Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii, PWN 2004 – podręcznik akademicki (4 rok)
 • Grzegorz Białkowski, Stare i nowe drogi fizyki: Fizyka dnia dzisiejszego, Wiedza Powszechna, 1985 – popularnonaukowa, rys historyczny
 • Frank Close, Kosmiczna Cebula – kwarki i wszechświat, PWN 1989 – popularnonaukowa
 • Frank Close, Zagadka Nieskończoności, 2013, Pruszyński Media – popolarnonaukowa

Artykuły popularnonaukowe

 • Cząstki w internecie po polsku
 • Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek CERN
 • Przygoda z cząstkami. ( Bogatsza wersja angielska The particle adventure)
 • Fizyka cząstek w pigułce – cegły i cement natury

Literatura po angielsku

 • David Griffiths, Introduction to Elementary Particles, 2008 – podręcznik akademicki (4,5 rok)
 • W.S.C. Williams, Nuclear and Particle Physics, 1991 – podręcznik akademicki (4,5 rok)
 • Francis Halzen, Alan D. Martin, Quarks and leptons : an introductory course in modern particle physics, 1984 – podręcznik akademicki (4,5 rok)
 • B.R. Martin, Nuclear and Paricle Physics, an introduction , second edition, 2009 John Wiley & Sons Ltd , podręcznik akademicki 3-5 rok
 • B.R. Martin and G.Shaw, Particle Physics, third edition, 2008, John Willey & Sons Ltd., podręcznik akademicki 3-5 rok
 • Mark Thomson , Modern Particle Physics, 2013 Cambridge University Press