Pi of the Sky

Pi of the Sky

Eksperyment „Pi of the Sky” zajmował się poszukiwaniem błysków optycznych na niebie, w szczególności poświat optycznych związanych z rozbłyskami gamma (ang. Gamma Ray Burst, GRB). GRB są najpotężniejszymi, naturalnymi źródłami energii znanymi ludzkości. Rozbłyski promieniowania gamma zdarzają się losowo na całej sferze niebieskiej, średnio 2 dziennie, i trwają od kilku do kilkuset sekund. Ich olbrzymia energia jest skupiona w wąskim stożku, co powoduje, że można je obserwować z odległości miliardów lat świetlnych. Ponieważ nie wiadomo gdzie i kiedy nastąpi kolejny wybuch, dlatego aby zaobserwować rozbłysk gamma należy monitorować jak największy fragment nieba przez jak najdłuższy czas. W ramach projektu „Pi of the Sky”, zbudowano dwa obserwatoria, w Chile i w Hiszpani, w których umieszczono teleskopy-roboty z kamerami o dużym polu widzenia (20×20 stopni), które prowadziły ciągłe obserwacje nocnego nieba (odpowiednio południowej i północnej jego półkuli) z dużą rozdzielczością czasową (~10 sekund). Oprócz błysków GRB poszukiwaliśmy także błysków związanych ze źródłami fal grawitacyjnych,  gwiazdy zmiennych, niezidentyfikowanych ciała kosmicznych przelatujących blisko Ziemi, śledziliśmy sztuczne satelity, śmieci kosmiczne, itp. Eksperyment został zakończony w roku 2017.