Pi of the Sky

Eksperyment “Pi of the Sky” zajmuje się poszukiwaniem błysków optycznych na niebie, w szczególności poświat optycznych związanych z rozbłyskami gamma (ang. Gamma Ray Burst, GRB). GRB są najpotężniejszymi, naturalnymi źródłami energii znanymi ludzkości. Rozbłyski promieniowania gamma zdarzają się losowo na całej sferze niebieskiej, średnio 2 dziennie, i trwają od kilku do kilkuset sekund. Ich olbrzymia energia jest skupiona w wąskim stożku, co powoduje, że można je obserwować z odległości miliardów lat świetlnych. Ponieważ nie wiadomo gdzie i kiedy nastąpi kolejny wybuch, dlatego aby zaobserwować rozbłysk gamma należy monitorować jak największy fragment nieba przez jak najdłuższy czas. I w tym kierunku rozwija się “Pi of the Sky”, budując teleskopy-roboty o możliwie dużym polu widzenia, które prowadzą ciągłe obserwacje nocnego nieba z dobrą rozdzielczością czasową (~10 sekund). Przy okazji obserwujemy też: gwiazdy zmienne, ciała kosmiczne przelatujące blisko Ziemi, sztuczne satelity, śmieci kosmiczne, itp.