ZEUS

Tematy fizyczne nad ktorymi obecnie pracuja czlonkowie warszawskiej grupy ZEUS:

Elastyczna produkcja mezonow wektorowych w fotoprodukcji i gleboko-nieelastycznym rozpraszaniu elektron-proton. Rekonstrukcja rozpadow leptonowych J/Psi.

Analiza dostepnych danych z pomiarów głęboko nieelastycznego rozpraszania elektron-proton w modelu sprzezen punktowych: wyznaczanie ograniczeń na promień kwarku oraz poszukiwanie “nowej fizyki” (leptokwarków, skwarków, nowych oddziaływań) .