ZEUS

Międzynarodowy eksperyment ZEUS działał w latach 1992-2007 i badał zderzenia elektronów (i pozytonów) z protonami przy akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu (Niemcy).  Grupa warszawska eksperymentu ZEUS była odpowiedzialna m.in. za projekt, budowę, bieżący nadzór i analizę danych z dwóch układów detekcyjnych: kalorymetru uzupełniającego BAC i tzw. ściany weto (Vetowall).

Detektor ZEUS

Tematem analizy fizycznej nad którym obecnie pracują członkowie warszawskiej grupy ZEUS jest elastyczna produkcja mezonów wektorowych w fotoprodukcji i głeboko-nieelastycznym rozpraszaniu elektron-proton, a także rekonstrukcja rozpadów leptonowych J/Psi.

Wcześniej prowadzona analiza dostępnych danych z pomiarów głęboko nieelastycznego rozpraszania elektron-proton w modelu sprzężeń punktowych, której celem było wyznaczenie ograniczeń na promień kwarku oraz skale masowe „nowej fizyki” w ramach różnych scenariuszy (leptokwarków, skwarków, nowych oddziaływań), została zakończona w roku 2019, a jej wyniki opublikowane w pracy:
ZEUS Collaboration (H. Abramowicz et al.), Limits on contact interactions and leptoquarks at HERA, Phys.Rev. D99 (2019) no.9, 092006, arXiv:1902.03048.