Ćwiczenia w grupach badawczych (001)

Badanie wydajności nowego algorytmu rekonstrukcji pędu poprzecznego mionów w układzie wyzwalania eksperymentu CMS.
opiekun: dr hab. Marcin Konecki prof. ucz., email: Marcin.Konecki@fuw.edu.pl

W latach 2014-2016 trwały intensywne prace nad ulepszeniem wielu z podzespołów eksperymentu CMS. Warszawska grupa eksperymentu CMS zbudowała w tym czasie układ wyzwalania pierwszego poziomu, oparty o sygnały w kilku rodzajów komór mionowych. Prace są prowadzone w zakresie programowania układów FPGA oraz rozwoju algorytmów rekonstrukcji pędu. Zadaniem osoby wykonującej ćwiczenie będzie analiza wydajności algorytmu. Wykonanie ćwiczenia wymaga znajomości podstaw obsługi systemu Linux, oraz programowania w języku C++.