Ćwiczenia w grupach badawczych (002)

Jaki wpływ mogą mieć neutrina sterylne na obserwacje w eksperymentach neutrinowych?
opiekun: dr hab. Katarzyna Grzelak, email: Katarzyna.Grzelak@fuw.edu.pl

Zjawisko przemian (oscylacji) neutrin: elektronowego, mionowego i taonowego jest z roku na rok coraz lepiej poznawane i większość uzyskanych wyników jest zgodnych z oscylacjami pomiędzy trzema zapachami neutrin. Istnieją jednak pewne wskazówki, między innymi wyniki eksperymentów LSND i MiniBooNE, że model z trzema zapachami neutrin może nie być kompletny, a uzyskane niezgodności pomiędzy teorią o doświadczeniem można wytłumaczyć istnieniem dodatkowego neutrina, cechującego się niezwykłymi właściwościami. Takie neutrino, nazywane sterylnym, nie oddziaływałoby w żaden znany sposób, a jego istnienie można by było zaobserwować badając oscylacje neutrin. Celem cwiczenia jest sprawdzenie, w jaki sposób wprowadzenie do modelu oscylacji neutrin dodatkowego, sterylnego neutrina wpływa na prawdopodobieństwo znanych oscylacji, a więc na procesy obserwowane w bliskich i dalekich detektorach współczesnych eksperymentów neutrinowych.