Ćwiczenia w grupach badawczych (003)

Rekonstrukcji przypadków produkcji kwarków top w akceleratorze CLIC
opiekun: prof. dr hab Aleksander Filip Żarnecki, email: zarnecki@fuw.edu.pl

Jednym z wiodących tematów badań planowanych w przyszłych zderzaczach liniowych e+e- jest badanie produkcji par tt i własności kwarku t. Badania te będą prowadzone już w pierwszej fazie działania akceleratora CLIC, przy energii zderzenia 380 GeV, dla której oczekuje się produkcji ponad miliona kwarków t, ale będą też kontynuowane dla energii zderzenia 1.5 TeV i 3 TeV, przy których możliwe jest badanie dodatkowych kanałów produkcji. Celem ćwiczenia byłoby przeprowadzenie analizy wyników szybkiej symulacji komputerowej procesu produkcji par tt oraz optymalizacja procedury selekcji przypadków i rekonstrukcji ich kinematyki  (mas niezmienniczych dwóch kwarków t i produktów ich rozpadu) na podstawie cząstek rekonstruowanych w stanie końcowym. Ćwiczenie wymaga dobrej znajomości programowania i metod numerycznych. Mile widziana znajomość środowiska ROOT.

 

Więcej informacji:

 • Prezentacja konferencyjna Top-quark physics at CLIC (konferencja EPS-HEP’2019)
 • Strona WWW międzynarodowej współpracy CLIC Detector and Physics (CLICdp)
 • Praca przeglądowa opisująca perspektywy badań kwarku top w CLIC:
  CLICdp Collaboration (H. Abramowicz et al.), Top-Quark Physics at the CLIC Electron-Positron Linear Collider,  JHEP 1911 (2019) 003, arXiv:1807.02441
 • Projekt detektora dla CLIC:
  D. Arominski et al.,  A detector for CLIC: main parameters and performance, arXiv: 1812.07337
 • Strona programu ROOT
 • Opis środowiska DELPHES:
  J. de Favereau et al., DELPHES 3, A modular framework for fast simulation of a generic collider experiment, JHEP 02 (2014) 057,  arXiv: 1307.6346
 • Opis detektora CLIC w środowisku DELPHES:
  E. Leogrande et al., A DELPHES card for the CLIC detector, arXiv: 1909.12728