Ćwiczenia w grupach badawczych (004)

Selekcja przypadków z produkcją cząstek ciemnej materii w akceleratorze CLIC
opiekun: prof. dr hab Aleksander Filip Żarnecki, email: zarnecki@fuw.edu.pl

Kluczowym pytaniem na jakie szukają odpowiedzi współczesne eksperymenty fizyki wysokich energii jest pytanie o naturę cząstek tzw. ciemnej materii. Jest wiele modeli, które przewidują istnienie takich cząstek. Szereg takich scenariuszy będzie weryfikowanych w przyszłych zderzaczach liniowych e+e-, w szczególności w projektowanym zderzaczu CLIC w CERN. Celem ćwiczenia byłoby przeprowadzenie analizy wyników szybkiej symulacji komputerowej procesu produkcji cząstek ciemnej materii w CLIC w ramach wybranego modelu teoretycznego, a następnie próba optymalizacji procedury odróżniającej tego typu przypadki od tła przypadków Modelu Standardowego. Ostatecznym wynikiem powinna być odpowiedź na pytanie, czy w rozważanym kanale będzie możliwa obserwacje znacząca statystycznie. Ćwiczenie wymaga dobrej znajomości programowania i metod numerycznych. Mile widziana znajomość środowiska ROOT.

Więcej informacji: