Ćwiczenia w grupach badawczych (005)

Badanie sygnatur przejścia fazowego silnie oddziałującej materii i ewolucji zderzeń jądrowych przy energiach relatywistycznych za pomocą modeli statystycznych
opiekun: dr Magdalena Kuich, e-mail: mkuich@fuw.edu.pl

Ważnym zagadnieniem badawczym fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych jest badanie przejścia fazowego między materią hadronową, jaką spotykamy na co dzień, a nowym stanem skupienia silnie oddziałującej materii, plazmą kwarkowo-gluonową (QGP). Eksperymenty takie jak NA61/SHINE (SPS, CERN) i MPD (NICA, JINR) zajmują się między innymi poszukiwaniem sygnatur QGP i badaniem mechanizmu jej produkcji. Zadaniem studenta będzie badanie charakterystyk przejścia fazowego silnie oddziałującej materii i ewolucji zderzeń jądrowych za pomocą modeli statystycznych (np. EPOS, HSD, UrQMD, HIJING, Pythia). Realizacja ćwiczenia wymaga znajomości OS Linux oraz umiejętności programowania (mile widziana znajomość środowiska ROOT).