Ćwiczenia w grupach badawczych (006)

Analiza danych zebranych przez detektor czasu przelotu w eksperymencie NA61/SHINE w CERN.
opiekun: Prof. dr hab. Wojciech Dominik, email: dominik@fuw.edu.pl

W eksperymencie NA61/SHINE pomiar czasu przelotu cząstki naładowanej dostarcza, obok informacji o stratach energii w komorach projekcji czasowej (Time Projection Chamber, TPC), ważnych informacji umożliwiających identyfikację cząstek naładowanych produkowanych w zderzeniach ciężkich jonów. Tematem ćwiczenia jest analiza analogowych sygnałów zarejestrowanych przez nową elektronikę odczytową detektora ToF będącego częścią układu detekcyjnego eksperymentu NA61/SHINE. Do zadań studenta należała będzie implementacja narzędzi umożliwiających precyzyjny pomiar czasu w oparciu o zarejestrowane sygnały, a także wyznaczenie rozdzielczości czasowej detektora ToF wykorzystywanego w eksperymencie.
Realizacja ćwiczenia wymaga podstawowej umiejętności programowania (mile widziana znajomość środowiska ROOT).