Ćwiczenia w grupach badawczych (008)

Pomiar radioaktywnosci naturalnej i promieniowania kosmicznego za pomoca detektora Cosmic Watch,
opiekun: dr Magdalena Kuich, e-mail: mkuich@fuw.edu.pl

Cosmic Watch jest kieszonkowym detektorem promieniowania kosmicznego, opracowanym w oparciu o technologie pomiarowe dużych projektów badawczych z dziedziny fizyki cząstek elementarnych (w tym wypadku detektora neutrin IceCube). W ramach ćwiczenia student zapozna się z prostą aparaturą pomiarową oraz metodami detekcji radioaktywności naturalnej i prominiowania kosmicznego. Realizacja ćwiczenia wymaga znajomości podstawowych narzędzi analizy danych (np. ROOT, pyROOT, gnuplot).