Ćwiczenia w grupach badawczych (009)

Testy gazowych liczników proporcjonalnych dla studenckiego obserwatorium promieniowania kosmicznego.
opiekun: dr hab. Grzegorz Grzelak, email: grzelak@fuw.edu.pl

Na terenie Pracowni Fizycznej dla Zaawansowanych powstaje detektor promieniowania
kosmicznego, który będzie wykorzystywać 150 aluminiowych komór proporcjonalnych rejestrujących trajektorie cząstek naładowanych powstających w wyniku oddziaływania pierwotnego promieniowania kosmicznego w górnych warstwach atmosfery. Komory wykorzystywane w tym projekcie służyły poprzednio w eksperymencie ZEUS przy akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu. W celu wyselekcjonowania
najlepszych liczników przygotowano stanowisko diagnostyczne do sprawdzania szczelności komór a następnie po napełnieniu ich mieszanką argonu i dwutlenku węgla do badania charakterystyk prądowo-napięciowych i jednorodności odpowiedzi komór w odczycie anodowym i katodowym za pomocą mionów z promieniowania kosmicznego. Ćwiczenie to stwarza znakomite możliwości do zapoznania się z aparaturą pomiarową fizyki cząstek elementarnych, w szczególności techniką detekcji cząstek naładowanych w detektorach gazowych.