Ćwiczenia w grupach badawczych (007)

Badanie charakterystyk detektorów gazowych.
opiekun: dr Magdalena Kuich, e-mail: mkuich@fuw.edu.pl

Detektory gazowe od lat są podstawowymi i w wielu przypadkach niezastąpionymi detektorami cząstek naładowanych w wielu eksperymentach fizycznych. Tematem ćwiczenia jest badanie parametrów detekcyjnych detektorów gazowych, wykorzystujących nowatorskie technologie wzmocnienia gazowego (thicker-GEM) i digitalizacji sygnału (Generic Electronic System for TPCs). Podczas wykonywania ćwiczenia, student zapozna się z zasadami działania detektorów gazowych oraz technologiami rozwijanymi w celu polepszenia ich charakterystyk. Realizacja ćwiczenia wymaga znajomości podstawowych narzędzi analizy danych (np. ROOT, pyROOT, gnuplot).