SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 1 marca (piątek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbędzie się seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt.:

„Uczenie maszynowe w fizyce”

Referuje:  dr hab. Artur Kalinowski, prof.UW (IFD UW)

W czasie seminarium przypomnę podstawowe pojęcia z dziedziny uczenia maszynowego, następnie przytoczę losowe przykłady jego zastosowania  w różnych działach fizyki.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki