SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 17 stycznia (piatek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbedzie sie seminarium, na ktorym zostanie wygloszony referat pt.:

CP violation in the neutrino sector: Recent long-baseline experiments results

Referuje: mgr Grzegorz Żarnecki (NCBJ)

The violation of CP symmetry in the neutrino sector may be manifested in different oscillation probabilities for neutrinos and antineutrinos. Long-baseline neutrino experiments search for this effect by studying electron (anti)neutrino appearance in primordial muon (anti)neutrino beam. In this talk T2K and NOvA experiments will be presented and their recent results on CP violation will be shown. Future experiments – DUNE and Hyper-Kamiokande – will also be discussed.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Krolikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Zarneck

Videoconference Room:  https://indico.cern.ch/event/878696/