SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

W dniu 20 listopada zapraszamy do udziału w otwartej sesji plenarnej ECFA,
która poświęcona będzie tzw. fabrykom gamma. Plan spotkania:

Session on gamma factories:

10:30     Physics context and opportunities at the HL-LHC
Speaker: Mieczyslaw Krasny (Centre National de la Recherche
Scientifique (FR))

11:10     Technical aspects, R&D and Proof-of-Principle
Speaker: Yann Dutheil (CERN)

11:35     Physics applications of gamma-factories
Speaker: DMITRY BUDKER (Helmholtz Institute Mainz and UC
Berkeley)

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Królikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Szczegóły spotkania ECFA, które rozpoczyna się w czwartek, 19 listopada o
godz. 14:00 i zakończy w piątek, 20 listopada o godz. 17:00 dostępne są na
stronie:

https://indico.cern.ch/event/966397/

Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy zoom.
Bezpośredni link do spotkania:

https://cern.zoom.us/j/94044206208?pwd=M3Z4OVF0RVZFdWxqalhpNy9xT1hKQT09