SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 28 Października(piątek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbędzie się

seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt.:

„Neutrino news from summer conferences”

Referuje: dr Joanna Zalipska (NCBJ)

Abstract:

  This seminar will summarize results related to neutrino physics from summer conferences such as Neutrino 2022 and ICHEP 2022. The overview of the Long Baseline neutrino experiments current (T2K, Nova) and future (Hyper-Kamiokande, DUNE) will be presented. On top of it the direct neutrino masses searches will be discussed showing latest results from KATRIN experiment together with plans of future experiments.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Królikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki