SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 10 marca (piątek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbędzie się seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt.:

„LHC searches beyond simplified models”

Referuje: dr hab. Krzysztof Rolbiecki (IFT UW)

In this talk I will discuss a concept of simplified models which is used for interpretation of searches for new physics at the LHC. I will discuss limitations of this approach and the need for reinterpretation of results. Then I will introduce several computer programs that are used to reinterpret ATLAS and CMS searches beyond Standard Model physics. Finally I will show recent examples of reinterpretation efforts from the theory community.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Królikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki