SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 16 Grudnia (piątek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbędzie się

seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt.:

„Latest CMS result on top mass”

Referuje: : dr hab. Artur Kalinowski, prof. UW (IFD UW)

Abstract:

I will present a recent measurement of the top quark mass made by the CMS Collaboration. The measurement is the current most precise single top quark measurement. I will finish with some remarks on the importance of the top mass for the vacuum stability.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Królikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki