SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 13 Stycznia (piątek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbędzie się

seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt.:

„Portrait of the Higgs boson for 10th anniversary of its discovery”

Referuje: : dr hab. Michał Bluj (NCBJ).

Abstract:

A discovery of a Higgs boson was announced by the ATLAS and CMS

experiments 10 years ago. In this talk I will summarise knowledge on its

properties.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Królikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki