SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 20 Stycznia (piątek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbędzie się

seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt.:

„How to see Dark Matter at LHC?”

Referuje: dr Małgorzata Kazana (NCBJ)

Abstract:

During the seminar, the review of searches for Dark Matter at LHC will be given.

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Królikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki