SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

SEMINARIUM FIZYKI WIELKICH ENERGII

Dnia 20 Stycznia (piątek) o godzinie 10:15, w sali B2.38 odbędzie się

seminarium, na którym zostanie wygłoszony referat pt.:

„How to see Dark Matter at LHC?”

Referuje: dr Małgorzata Kazana (NCBJ)

Abstract:

During the seminar, the review of searches for Dark Matter at LHC will be given.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Katarzyna Grzelak
prof. dr hab. Jan Królikowski
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarneck